Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Kalendář akcí
7. školní týden
Zapojení školy v projektech

Projekt "S rodinou k inkluzi II"

s neziskovou organizací Rodina v centru

(více se dočtete v pravém sloupci)

 

    

 

Projekt "Mléko do škol"

          

 

Projekt "Ovoce do škol"

  Ovoce a zelenina do škol


Projekt "Šablony 2" 

 

 

 

Stránky tříd
Mapa webu

Rekonstrukce školy

Vloženo: 2.3.2015 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 6074x

2015

 • vzhledem k nárůstu počtu žáků bylo třeba pro 1. stupeň vytvořit prostor pro další kmenovou třídu, upravena a dovybavena byla půdní místnost školní knihovny, jako běžná třída slouží od 1. září
 • pro tuto učebnu bylo vyprojektováno sociální zařízení a začalo se s jeho budováním

 • k nárůstu počtu dětí došlo i ve školní družině, proto byl jeden ze zájmových útvarů školní družiny umístěn do cvičné kuchyňky v budově 2. stupně

 

2014

 • v průběhu letních prázdnin byly vyměněny některé vnitřní dvěře v budově 2. stupně včetně zárubní 

 • během letních měsíců byla položena zámková dlažba v celém prostoru před školní jídelnou
 • ve školní jídelně byla namontována nová myčka

 • proběhla rekonstrukce půdních skladových prostor na 1 učebnu a 1 sklad učebnic

 

2013

 • v průběhu letních prázdnin realizovala fy SAMAT výměnu oken ve třídách, kabinetech a sborovně 2. stupně, následně byla okna opatřena novými roletami (dodavatel p. Lonc)
 • na jaře byly instalovány odtokové mřížky na příjezdu u spojovacího tunelu, aby se zamezilo pronikání vlhkosti do zdiva budovy

 • proběhla úprava prostor pro keramickou dílnu, následně zde byla instalována a zprovozněna keramická pec

 

2012

 • v závěru roku byly vyměněny již nevyhovující podlahy v 1. třídách
 • v listopadu a prosinci byla rekonstruována příjezdová cesta ke spojovacímu tunelu položením zámkové dlažby

 • v prvních měsích roku proběhla OPRAVA A REKONSTRUKCE WC A SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ U LESA (pro 2.ZŠ) s termínem dokončení realizace v dubnu

 

2007/2008 (2. pololetí)

 • po 5-ti letech rekonstrukčních prací ZŠ U Lesa omládla navenek i uvnitř

 • v květnu oslavila své 80. narozeniny a měla se čím pochlubit

 • přesto pokračovaly rekonstrukční práce i v dalších letech

 • přáli jsme naší škole k jejím krásným narozeninám splnění všech plánů tak, aby v plné kráse a síle mohla sloužit dalším generacím „Lesáků“

 

2007/2008 (do konce roku 2007)

 • rekonstrukce toalet na hlavní budově během prázdnin

 • září a říjen - dokončení výstavby nové auly. Dokončovací práce probíhaly za provozu školy.

 • 31.10.  otevření auly – multifunkčního zařízení pro školu i veřejnost

 •  oplocení areálu školy

 

2006/2007

 • 18.9. otevření rekonstruované velké tělocvičny

 • během září a října dokončena rekonstrukce hřiště - 17.10. kolaudace

 • březen 2007  -  zahájeny přípravné práce na výstavbu auly

 

2005/2006

 • srpen 2005 – kolaudace spojovací chodby mezi budovami I. a I. stupně

 • od února 2006 uzavřena velká tělocvična a hřiště – zahájení rekonstrukce tělocvičny a výstavby hřiště s umělým trávníkem a tartanovou dráhou

 

2004/2005

 • koncem srpna a začátkem září dokončovací práce slaboproudu a osvětlení ve všech 

 • budovách školy. Vzhledem k těmto úpravám zahajujeme školní rok až 6. září.     

 • malá tělocvična mimo provoz – instalace nového osvětlení

 • oprava oken v učebně Vv na hlavní budově

 • 30.9. přejímací řízení realizovaných rekonstrukcí

 • od 5.10. začínají práce na rekonstrukci budovy II. stupně: výkopy pro novou izolaci budovy, oprava omítky, výstavba a rekonstrukce šaten ( žáci II. stupně dočasně bez šaten)

 • od 21.10. rekonstrukce topení v prostorách šaten, tzn. odstavení topení ve 4 třídách a jejich následné vystěhování do provizorních prostor na hlavní budově

 • vystěhování a rekonstrukce půdního prostoru

 • celková oprava střechy na hlavní budově

 • oprava omítky hlavní budovy

 • v přízemí budovy II. stupně položení nové dlažby a vybudování podhledů na chodbách

 • leden 2005 – dokončení rekonstrukce šaten II. stupně

 • 14.3 zahájena výstavba spojovací chodby mezi budovami

Tento rok byl jedním z nejzátěžovějších, jelikož rekonstrukce probíhající  během školního roku zasahovaly citelně.do provozu školy

 

2003/2004

 • celková rekonstrukce křídla budovy II. stupně – po zjištění stavu budovy z původní stavby zbyly jen obvodové zdi

 • celková rekonstrukce dílen, odvodňovací práce na přilehlém terénu

 • nástavba ubytovací kapacity, zateplení a omítka na budově ŠD

 • celková rekonstrukce silno a slaboproudé sítě v celém areálu školy

 • výměna a rekonstrukce topení v hlavní budově

 

2002/2003

 • na podzim r 2002 započata rekonstrukce ŠJ – 5 měsíců dochází strávníci do ŠJ ZŠ nám.

 • 3.3.2003 otevřena ŠJ

 • rekonstrukce ŠD ( okna, WC )