Kotva
Kalendář akcí
21. školní týden
Zapojení školy v projektech

Projekt "S rodinou k inkluzi"

s neziskovou organizací Rodina v centru

   

 

Projekt "Mléko do škol"

          

 

Projekt "Ovoce do škol"

  Ovoce a zelenina do škol


Projekt "Šablony 1"Projekt "Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti"

 

 

 

 
 
Mapa webu

Žáci s SPU

Vloženo: 2.3.2015 | Autor: AdminK| Zobrazeno: 4737x |
SPU = specifická porucha učení

Žáci s SPU

 

Poruchy učení diagnostikuje na základě vyšetření pedagogicko-psychologická poradna. Škole následně zašle odborné doporučení. Na základě tohoto doporučení může být upraven přístup k žákovi a způsob práce s ním. To vše za podmínky současného plnění doporučení poradny ze strany žáka a rodiny - zejména docházka na nápravu specifických poruch učení (pokud je poradnou doporučena), domácí příprava, pomoc rodičů s domácí přípravou.

 

Přehled žáků s diagnostikovanou SPU, zdravotním postižením bez ohledu na závažnost diagnózy:

 

 stupeň ZŠ  počet celkem  počet chlapců  počet dívek
 1. stupeň      
 2. stupeň       

 

 

Nápravu specifických poruch učení (DN) ve škole ve školním roce 2017/2018 zajišťují:

pro 1. stupeň - Mgr. Jana Dufková

pro 6. - 7. třídy - Mgr. Renata Krejčíková

pro 8. - 9. třídy - Mgr. Petra Zemánková.

 

 skupina DN  počet zapsaných žáků  rozvrh
 1. stupeň   

Po   

 6. třídy   Čt 13.45 - 14.30 
 7. třídy   St 13.45 - 14.30
 8. - 9. třídy   St 14.00 - 14.45

 

Pokud zapsaný žák na DN řádně nedochází, může být vyloučen. Zároveň s tím ztrácí nárok na individuální přístup doporučený poradenským zařízením pro běžnou výuku.

 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními v roce 2017-2018

 

Žákům s diagnózou SPU, případně se závažnými zdravotními problémy je na základě  vyšetřením poradenským zařízením stanoven stupeň podpůrných opatření (PO) a na něj navazující další opatření vztahující se k výuce.

 

 stupeň ZŠ  1. stupeň PO   2. stupeň PO  3. stupeň PO
 1. stupeň     1
 2. stupeň