Kotva
Přijímání žáků do 6. ročníku

V případě přestupu žáka je třeba vyplnit a doručit "Žádost o přestup žáka" (Velikost: 21.54 kB).

 

Rádi zodpovíme případné dotazy.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí
43. školní týden
Zapojení školy v projektech

Projekt "Ovoce, zelenina

            a mléko do škol"

        


   

 

 

Projekt "Digitalizujeme školu"

 

   

 

 

Projekt "Šablony OP JAK"


    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel školy

 

Město Nový Bor

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Kalendář akcí
43. školní týden
Mapa webu

Provozní řád školní jídelny

Vloženo: 17.4.2015 | Zobrazeno: 17383x
Přehled platných směrnic a dodatků je umístěný na konci Provozního řádu.

1. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci.

 

2. Zařazení do kategorií:

a) strávníci školní jídelny jsou zařazeni do příslušných kategorií ( vyhláška č. 463/ 2011 Sb., příloha č. 2 ) podle věku, který dosáhnou v příslušném školním roce ( do 31.8. ). Pro jednotlivé kategorie byla stanovena částka připadající na jeden oběd v rámci daného rozpětí.

 

Platnost od 1.1.2024

 kategorie  sazba za 1 oběd  zálohová platba
 přípravná třída  50 Kč (zahrnuje i dopolední svačinku) 15+35 Kč  1.100 Kč
 6 - 10 let     35 Kč

 770 Kč 

 11 - 14 let  37 Kč  814 Kč
 15 a více let    39 Kč   858 Kč
 zaměstnanci školy  33 Kč   726 Kč 
 zaměstnanci - důchodci  81 Kč  1.782 Kč
 cizí strávníci - ostatní  91 Kč   2.002 Kč 
 soukromá MŠ  44 Kč   úhrada fakturou 

  

b) Žáci a zaměstnanci školy mají nárok na 1 oběd denně za výše uvedené ceny jen v době své účasti ve vzdělávacím procesu a pokud stravu konzumují v provozovně – ve školní jídelně. V době své nemoci, volna nebo dovolené se mohou stravovat pouze za ceny pro cizí strávníky. Pouze 1. den nemoci mají žáci oběd za cenu pro jejich kategorii.

 

3. Výdej obědů:

a) ve dnech školního vyučování:

 výdej pro cizí strávníky                   11.00 – 11.30 hod.

 výdej pro žáky a zaměstnance        11.30 – 14.00 hod.

 

b) o prázdninách ( ŠJ v provozu )          

 výdej    11.00 – 13.00 hod.

 

 

4. Platba obědů:

Platit obědy je možné - trvalým příkazem z BÚ, č. účtu 24236421/0100 (platba musí být provedena nejpozději do 20.dne předchozího měsíce) nebo v hotovosti. Podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny mají všichni strávníci odhlášené. Pokud je v těchto dnech ŠD a ŠJ v provozu , je třeba si obědy přihlásit zvlášť. Prázdniny nejsou započítány do předepsané platby, takže tyto dny je třeba zaplatit zvlášť.

 

5. Ostatní ujednání:

a) Každý přihlášený strávník obdrží po zaplacení vratné zálohy stravovací čip s kódem. Čip přikládá ke snímači u výdeje obědů. Pokud strávník čip ztratí nebo zapomene, musí tuto okolnost nahlásit vedoucí ŠJ. Bez platného čipu nebude strávníkovi vydán oběd.

b) Obědy je nutno odhlašovat nejpozději den předem do 13.45 hod. Pokud strávník onemocní, mohou mu rodiče vyzvednout oběd první den nemoci do jídlonosiče. Obědy se nevydávají do nečistých nádob. Obědy ve školní jídelně se odhlašují pouze z důvodu nemoci a jiných závažných důvodů. Jídelníček je připravován podle zásad správné výživy tak, aby se v něm vystřídala jednotlivá jídla.

c) Před vstupem do jídelny odkládají žáci tašky v šatně školní jídelny

d) Před odebráním oběda je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

e) Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dohledu. U jednotlivých oddělení družiny vykonávají dohled vychovatelky.

f) Při čekání na oběd strávníci zachovávají pravidla slušného chování a v jídelně se řídí zásadami správného stolování.

g) Jídlo si strávníci odnášejí na podnosu ke stolu, použité nádobí odevzdávají na pás.

h) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce a mléčné výrobky si žáci z jídelny neodnášejí.

 

Určený pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení oběda a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost strávníků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí.

 

Dojde-li k jakémukoliv úrazu, poskytne pedagogický dozor okamžitě první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

 

Stížnosti nebo případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ ve své kanceláři na tel. čísle 487 725 421

 

 

Platné směrnice:

 

Vnitřní řád školní jídelny (Velikost: 728.05 kB)

 

Vnitřní řád školní jídelny - Dodatek č. 4 (Velikost: 668.84 kB)

 

Vnitřní řád školní jídelny - Dodatek č. 5 (Velikost: 648.26 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.