Kotva
Přijímání žáků do 6. ročníku

V případě přestupu žáka je třeba vyplnit a doručit "Žádost o přestup žáka" (Velikost: 21.54 kB).

 

Rádi zodpovíme případné dotazy.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí
43. školní týden
Zapojení školy v projektech

Projekt "Ovoce, zelenina

            a mléko do škol"

        


   

 

 

Projekt "Digitalizujeme školu"

 

   

 

 

Projekt "Šablony OP JAK"


    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel školy

 

Město Nový Bor

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Kalendář akcí
43. školní týden
Mapa webu

Rekonstrukce školy

Vloženo: 2.3.2015 | Autor: AdminK | Zobrazeno: 9434x

2021

 • v průběhu letních prázdnin bylo provedeno odvlhčení hlavní budovy odkopáním a položením hydroizolace z jižní strany (od hřiště) a vyčištěním a obnovením větracího průduchu kolem severní strany budovy (parkoviště ve dvoře), zároveň byly prováděny práce uvnitř budovy, včetně výměny uvolněné dlažby a obkladů a výmalby barvou schopnou "dýchat"
 • na začátku roku byly dokončeny práce související s výměnou v chodových dveří hlavní budovy, bohužel působením tepelných změn se dveře často chovaly nestandardně a bylo třeba opakovaně servisního zásahu

 

2020

 • na křídle byly vyměněna na chodbě dlažba, která byla uvolněná a dostávala se pod vlhkost

 

2018

 • v době letních prázdnin bylo provedeno zateplení střední části budovy 2. stupně z jižní strany (strana tříd), ze severní strany pak v části kde sídlí sborovna a učebna chemie

 

2015

 • vzhledem k nárůstu počtu žáků bylo třeba pro 1. stupeň vytvořit prostor pro další kmenovou třídu, upravena a dovybavena byla půdní místnost školní knihovny, jako běžná třída slouží od 1. září
 • pro tuto učebnu bylo vyprojektováno sociální zařízení a začalo se s jeho budováním

 • k nárůstu počtu dětí došlo i ve školní družině, proto byl jeden ze zájmových útvarů školní družiny umístěn do cvičné kuchyňky v budově 2. stupně

 

2014

 • v průběhu letních prázdnin byly vyměněny některé vnitřní dvěře v budově 2. stupně včetně zárubní 

 • během letních měsíců byla položena zámková dlažba v celém prostoru před školní jídelnou
 • ve školní jídelně byla namontována nová myčka

 • proběhla rekonstrukce půdních skladových prostor na 1 učebnu a 1 sklad učebnic

 

2013

 • v průběhu letních prázdnin realizovala fy SAMAT výměnu oken ve třídách, kabinetech a sborovně 2. stupně, následně byla okna opatřena novými roletami (dodavatel p. Lonc)
 • na jaře byly instalovány odtokové mřížky na příjezdu u spojovacího tunelu, aby se zamezilo pronikání vlhkosti do zdiva budovy

 • proběhla úprava prostor pro keramickou dílnu, následně zde byla instalována a zprovozněna keramická pec

 

2012

 • v závěru roku byly vyměněny již nevyhovující podlahy v 1. třídách
 • v listopadu a prosinci byla rekonstruována příjezdová cesta ke spojovacímu tunelu položením zámkové dlažby

 • v prvních měsích roku proběhla OPRAVA A REKONSTRUKCE WC A SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ U LESA (pro 2.ZŠ) s termínem dokončení realizace v dubnu

 

2007/2008 (2. pololetí)

 • po 5-ti letech rekonstrukčních prací ZŠ U Lesa omládla navenek i uvnitř

 • v květnu oslavila své 80. narozeniny a měla se čím pochlubit

 • přesto pokračovaly rekonstrukční práce i v dalších letech

 • přáli jsme naší škole k jejím krásným narozeninám splnění všech plánů tak, aby v plné kráse a síle mohla sloužit dalším generacím „Lesáků“

 

2007/2008 (do konce roku 2007)

 • rekonstrukce toalet na hlavní budově během prázdnin

 • září a říjen - dokončení výstavby nové auly. Dokončovací práce probíhaly za provozu školy.

 • 31.10.  otevření auly – multifunkčního zařízení pro školu i veřejnost

 •  oplocení areálu školy

 

2006/2007

 • 18.9. otevření rekonstruované velké tělocvičny

 • během září a října dokončena rekonstrukce hřiště - 17.10. kolaudace

 • březen 2007  -  zahájeny přípravné práce na výstavbu auly

 

2005/2006

 • srpen 2005 – kolaudace spojovací chodby mezi budovami I. a I. stupně

 • od února 2006 uzavřena velká tělocvična a hřiště – zahájení rekonstrukce tělocvičny a výstavby hřiště s umělým trávníkem a tartanovou dráhou

 

2004/2005

 • koncem srpna a začátkem září dokončovací práce slaboproudu a osvětlení ve všech 

 • budovách školy. Vzhledem k těmto úpravám zahajujeme školní rok až 6. září.     

 • malá tělocvična mimo provoz – instalace nového osvětlení

 • oprava oken v učebně Vv na hlavní budově

 • 30.9. přejímací řízení realizovaných rekonstrukcí

 • od 5.10. začínají práce na rekonstrukci budovy II. stupně: výkopy pro novou izolaci budovy, oprava omítky, výstavba a rekonstrukce šaten ( žáci II. stupně dočasně bez šaten)

 • od 21.10. rekonstrukce topení v prostorách šaten, tzn. odstavení topení ve 4 třídách a jejich následné vystěhování do provizorních prostor na hlavní budově

 • vystěhování a rekonstrukce půdního prostoru

 • celková oprava střechy na hlavní budově

 • oprava omítky hlavní budovy

 • v přízemí budovy II. stupně položení nové dlažby a vybudování podhledů na chodbách

 • leden 2005 – dokončení rekonstrukce šaten II. stupně

 • 14.3 zahájena výstavba spojovací chodby mezi budovami

Tento rok byl jedním z nejzátěžovějších, jelikož rekonstrukce probíhající  během školního roku zasahovaly citelně.do provozu školy

 

2003/2004

 • celková rekonstrukce křídla budovy II. stupně – po zjištění stavu budovy z původní stavby zbyly jen obvodové zdi

 • celková rekonstrukce dílen, odvodňovací práce na přilehlém terénu

 • nástavba ubytovací kapacity, zateplení a omítka na budově ŠD

 • celková rekonstrukce silno a slaboproudé sítě v celém areálu školy

 • výměna a rekonstrukce topení v hlavní budově

 

2002/2003

 • na podzim r 2002 započata rekonstrukce ŠJ – 5 měsíců dochází strávníci do ŠJ ZŠ nám.

 • 3.3.2003 otevřena ŠJ

 • rekonstrukce ŠD ( okna, WC )

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.