Kotva
Kalendář akcí
Jsou letní prázdniny
Zapojení školy v projektech

Projekt "Mléko do škol"

          

 

Projekt "Ovoce do škol"

  Ovoce a zelenina do škol


Projekt "Šablony 1"Projekt "Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti"

 

 

 

 
 
Mapa webu

2. stupeň - školní rok 2018/2019

Vloženo: 2.3.2015 | Zobrazeno: 10935x |

 6. třídy

6.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  Př Fy   Hv  M Tv    --- --- 
Út Sp  Čjl  Inf  Aj  --- --- 
St Vv  Vv  Čjl  Př  Aj  --- --- 
Čt Čjl  Čjl / M  M / Čjl  Tv  --- --- 
Čjl  Vko  Čjl / M  Aj  Vp  --- --- 

 

6.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  M  D Vko  Sp   Čjl Př  SH - dívky 
Út Fy  Čjl  Aj  Tv  ---  --- 
St Inf  Př  M / Čjl  M / Čjl  Aj  ---  --- 
Čt Čjl  Fy  Tv  SH - chlapci 
Hv  Čjl  Vv  Vv  Aj  Vp  ---  --- 

 

6.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  Vv  Vv  M Čjl   M / Aj  Aj / Inf ---  ---
Út  M  Z  Hv  Nj Fy   D KoAj   --- 
St  Inf / Aj  Aj / M  Čjl  Sp  Př  Tv KoAj  --- 
Čt  Vko  Čjl  Nj  Čjl / Aj  Aj / Čjl  Z --- ---
 D  M  Nj  Fy  Tv  Př ---   --- 

 

 7. třídy

 7.A  1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 
 Po  M  Př  Čjl / M Čjl / M   Vkz Tv ---  ---
 Út ZNj  Fy  Aj  Čjl  Vv  Vv  --- --- 
 St Čjl  Vko  Inf  --- ---
 Čt Př  Aj  ZNj  Tv  Hv  ---  ---
 Pá Fy  Čjl  Sp  Aj  --- --- 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
7.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Aj / Inf   Aj / Inf Vkz  Nj  Fy  Ko Aj 1.  ---
Út Vv  Vv  Př  Čjl  ---  ---
St Hv  Nj  Čj / Aj  Čj / Aj  Tv  ---  ---
Čt Čjl  Nj  Fy  M / Aj  M / Aj  Ko Aj 2.  
 Z  M Vko  Př  Tv  Čjl  --- ---

 


8. třídy
   

8.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  Čjl Aj   Fy  M Hv  --- ---
Út  Vv  M  Tv  Čjl  Ch ---   Vko
St  Sp  ZNj  Aj  M  Čjl  Př ---  --- 
Čt  M  Z  Čjl  Tv  Fy  Aj ---  --- 
 ZNj  M  Čjl  Ch  Př  D ---  --- 

 

8.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  M  Aj  Čjl  Z Ch  ---  --- 
Út  M / Čjl  Čjl / M  Fy  Tv  Př  --- Hv 
St  M ZNj   Aj  Čjl  Sp  Ch ---  --- 
Čt  Čjl  Fy  Tv  Vko  Př  Aj ---  --- 
 ZNj Čjl  D  Z  M  Vv --- 

--- 

 

8.C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Čjl   M  Ch  Fy  Fj / Nj  --- --- 
Út Čjl  Sp  Tv  Aj   ---  Hv Př 
St Čjl  Fj / Nj  Aj  Fy   Vv ---  --- 
Čt Př  Fj / Nj  Čjl  Tv  Vko  Ko Aj --- 
Ch  Aj  Čjl  ---  --- 

 

  

 9. třídy

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  Fy  Vkz  Aj  Z  Vp  M ---  --- 
Út ZNj  Př  Čjl  Tv   --- Vv  Inf 
St Sp  Ch  Hv  Aj  Čjl  ---  --- 
Čt Fy  Př  Čjl  --- --- 
Aj  ZNj  Tv  Čjl  Ch  ---  --- 

  

9.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po ZNj  Hv  Aj   Vkz  Vp ---  --- 
Út  Čjl  Př  M  Ch  Tv  --- Inf  Vv 
St  Aj  Čjl  M  D  Sp  Fy ---  --- 
Čt  Z  Čjl  Př  M  ZNj  Ch ---  --- 
 M  Aj  D  Tv  Čjl  Fy ---  --- 

 

 

9.C 0.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po --- Aj  Čjl  Nj / Fj  ---  --- 
Út ---  Př  Sp  Čjl  Tv  Inf  ---  Ch
St KoAj  Aj  Fy  M  D  Nj / Fj  Čjl ---  --- 
Čt ---  Nj / Fj  Ch  Tv  Z  Hv  Př ---  --- 
---  Vv  Fy  M  Aj  Vkz  Čjl ---  ---