Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Kalendář akcí
7. školní týden
Zapojení školy v projektech

Projekt "S rodinou k inkluzi II"

s neziskovou organizací Rodina v centru

(více se dočtete v pravém sloupci)

 

    

 

Projekt "Mléko do škol"

          

 

Projekt "Ovoce do škol"

  Ovoce a zelenina do škol


Projekt "Šablony 2"



 

 

 

 

Stránky tříd
Mapa webu

Formuláře ke stažení

Vloženo: 2.3.2015 | Zobrazeno: 11395x



 Ž
ádost o přijetí do 1. třídy 

 

 

 Žádost o odklad nástupu do 1. třídy




 Žádost o přestup žáka z jiné školy

 

Jazyková třída 2021/2022

 

 

Sportovní třída 2021/2022

 


Žádost o uvolnění žáka

 

 

Žádost o uvolnění žáka v průběhu výuky 

 

                       Uvolnění na základě předložené písemné žádosti je možné pouze

                       u žáků 7. až 9. tříd

                       všechny mladší žáky si musí osobně vyzvednout zákonný zástupce

                       nebo jím pověřená zletilá osoba.