Home

ul. Boženy Němcové 539
473 01 Nový Bor

Přehlídka úspěchů žáků školy - Galerie slavných

     Galerie slavných :
 ÚVOD
 INFORMACE
 AKTUALITY
 AKCE ŠKOLY 
 VE ŠKOLE...
 HISTORIE
 GALERIE
 SÍŇ SLÁVY
 Sportovní rekordy
 ODKAZY
 UBYTOVÁNÍ
 ŠKOLA NABÍZÍ...
Sláva vítězům, čest poraženým !
Zde naleznete přehled žáků, kteří se svými znalostmi, výkony a dovednostmi zapsali zlatým písmem do školní historie.
Nechť jsou příkladem a inspirací všem ostatním!

Výsledky jsou zpracovány za posledních 10 let.   
2006/2007

Jakub Kohout           2. místo – okres, 5. místo – kraj        olympiáda - Zeměpis
Ondřej Sládeček       3. místo - okres                     Archimediáda
Petra Zrůstková       1. místo -  okres              olympiáda - Matematika
Ondřej Sládeček       3. místo -  okres                  Pythagoriáda
Kateřina Koppová     3.místo -  okres   12.místo  -  kraj   olympiáda – Český jazyk
Kateřina Tichá         2.místo – okres,  7.místo -  kraj      olympiáda – Anglický jazyk
Lucie Tauchmanová  3.místo – okres               lympiáda – Anglický jazyk
Kateřina Tichá    1.místo – okres,  3.místo – kraj      olympiáda – Německý jazyk  
Zuzana Petrůvová    1.místo – okres,  5.místo – kraj     olympiáda – Německý jazyk
Anna Macháčková   1. místo – kraj,   3. místo – republika  olympiáda – Francouzský jazyk
Markéta Adresová    ?      - kraj,    5. místo – republika  
Tereza Hégrová                 ?        2.místo – kraj 
Michaela Němcová             ?                     4.místo kraj     
Lukáš Znamenáček       1.místo – okres    kraj  - nemoc    recitační soutěž
Dominik Bubák             3. místo – okres                                        
Kristýna Wödlichová     3.místo – okres                                              

pěvecký sbor „Lesáček“  zlaté pásmo – okres, 3.místo kraj    

soutěž pěveckých sborů

družstvo 6.tříd             1.místo – okres              Den pro ekologii

(P.Schäfer, J.Čejka, M.Tymeš. T.Krejčová, S.Procházková)

družstvo chlapců          1.místo – kraj, postup na republiku     Mladí šachisté

Radek Mahdal, Oldřich Mahdal, Jan Ditrich, Tomáš Krische

družstvo 2.+3.tř.            1.místo – okres,  4.místo – kraj            McDonald Cup

(Z.Baťka,T.Binder,A.Birnbaum,M.Březina,V.Halama,Z.Jandač,D.Koten,J.Král,F.Minařík,

O.Petr,L.Polach,R.Ramisch,L.Znamenáček)

družstvo 4.+5.tř.            1.místo – okres, 3.místo – kraj                         „

(D.Halbich,J.Dvořák,J.Galabov,J.Kašpar,J.Kluger,P.Kopřiva,N.Lhotáková,J.Matoušek,

M.Német,P.Pleschinger,M.Štimpl,L.Valta,M.Váňa)

mladší žákyně       2.-místo – okres,  5.místo – kraj           atletika - Pohár rozhlasu

(N.Bařinková,E.Daniová, J.Horáková,S.Kapetanovičová,V.Korcová,P.Košťálová,I.Laurinová,

K.Marhoulová,A.Matúzová,L.Najbrtová,B.Vachtová,M.Zemanová)

starší žákyně         2.místo – okres,   2.místo – kraj      atletika - Pohár rozhlasu 

(N.Krabcová,D.Melzerová,K.Nožičková,M.Panušková,Z.Pešková,B.Procházková,

H.Slívková,B.Stromecká,T.Školková,M.Šoltová

starší žákyně     1.místo – kraj   ,  2.místo   - republika    Atletický čtyřboj

Denisa Mezerová, Kristýna Nožičková,Barbora Procházková, Hana Slívková a Michaela Šoltová

Barbora Procházková  -   1.místo  - republika                  Atletický čtyřboj – hodnocení jednotlivců      mistryně republiky

začátek stránky


 

2005/2006

Richard Ramisch        1. místo   -  okres           běh na lyžích

Antonín Kropáček       2. místo   -  okres                   

František Minařík        3. místo   -  okres                  

Filip Koten                3.místo   -    okres                                           

Barbora Polmová        1. místo   -  okres                                              

Anna Macháčková      3. místo  -   okres                                           

D. Hovorka                3. místo  -   okres                                            

Markéta Adresová      1. místo  -  kraj,  6. místo republika    olympiáda Francouzský jazyk

Markéta Kulíková        1. místo  -  kraj   6. místo republika                  

Tereza Hégrová          2. místo -  kraj      

Kristýna Wödlichová    1. místo  -  okres  postup na kraj     recitační soutěž

Lukáš Znamenáček     1. místo  -  okres      

Vít Kašpárek       2. místo  -  okres    postup na kraj    olympiáda Dějepis

Jakub Moc         2. místo   -  okres   postup na kraj     olympiáda Fyzika

Oldřich Mahdal    1. místo    -  okres     Archimediáda

Oldřich Mahdal    1. místo  -  okres     Pythagoriáda

družstvo 5. tříd    2. místo   -  okres     dopravní soutěž

B. Fišerová, S. Koppová, L. Matička, P.Schäfer

družstvo ml. žáků   3. místo   -  kraj        včelařská soutěž

družstvo st. Žáků              1. místo  -  kraj                                         

L.Novák                           1. místo   -  kraj                                             

D. Vojíř                            2. místo  -  -kraj                                           

pěvecký sbor „Lesáček      stříbrné pásmo   -  kraj      soutěž pěveckých sborů

družstvo 4. a 5. tř.    1. místo  - okres,  2. místo  - kraj          McDonald Cup   

M. Basl, M. Chýlek, D. Halbich, J. Kašpar, J.Kratěna, D.Mašek, J.Studnička, J.Tynus, L.Valta

družstvo 2. a 3. tř.        3. místo    - okres    

družstvo 4. a 5. tř.  1. místo -  okres,  2. místo  -  kraj  Aprílový turnaj – fotbal

mladší žákyně    1. místo  -  okres,  4. místo – kraj     atletika - Pohár rozhlasu

N.Bařinková, E.Daniová, N.Hájková, J.Horáková,,P.Košťálová, N.Krabcová, K.Nožičková,

B.Polmová, M.Svatoňová, T.Školková, B.Znamenáčková

starší žákyně    1. místo  - kraj  republika  - nebyly pozvány         

A.Antošová, B.Hatašová, K.Jeníčková, K.Hofmanová, R.Kocsisová, D.Melzerová, M.Panušková, B.Procházková,H.Slívková, M.Šoltová

starší žákyně       2. místo  - kraj,  5. republika         Atletický čtyřboj

B.Hatašová, R.Kocsisová, D.Melzerová, B.Procházková, H.Slívková


začátek stránky

2004/2005

Jan Hřivna                     1. místo – kraj,  3. místo republika    olympiáda – Francouzský jazyk

Jaromír Dvořák     1.místo  - okres   7.místo kraj            olympiáda  - Dějepis

Kateřina Tichá     2.místo -  okres   účast na  kraji        olympiáda  -  Zeměpis

Martin Duraj    2. místo -  okres                                 Matematický klokan

Petr Šimánek    postup na kraj                                    recitační soutěž

Tereza Hanušová                    

Štěpánka Dostálová                

Jana Brücknerová    postup na kraj                  Lector pardus ( přednes prozaického textu) 

Markéta Kulíková                 „                                                           „

družstvo chlapců -         3. místo  -  kraj            Mladí šachisté

-R. Mahdal, O. Mahdal, J. Ditrich, T. Kriesche

družstvo žáků 8.C          2. místo  -  okres             dopravní soutěž

K. Jeníčková, R. Kocsisová, F, Parisi, J. Záruba

starší žákyně                  1. místo – okres                                    volejbal

dívky, chlapci                2.místo  -  okres                                   florbal

chlapci                            3. místo  - okres                                  basketbal

Barbora Polmová            1. místo – okres                                 orientační běh

Jakub Kohout       3. místo - okres    

mladší žákyně   1. místo  - okres    3. místo  -  kraj    atletika - Pohár rozhlasu

starší žákyně                    2. místo  -  okres                                   začátek stránky


2003/2004
 Jméno  umístění  obor
 Ondřej Tesař  2. místo - okres  Olympiáda - Fyzika
 Ondřej Tesař
 Jakub Moc
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 Olympiáda - Matematika
 Jakub Moc  4. místo - kraj
 1. místo - okres
 Olympiáda - Zeměpis
 Veronika Dlouhá  2. místo - kraj  Olympiáda - Francouzský jazyk
 K. Handlová  1. místo - okres  Olympiáda - Anglický jazyk
 Štěpán Smolík
 Michal Mauser
 2. místo - okres
 2. místo - okres
 Olympiáda - Anglický jazyk
 (nejazyk. třída)
 Jaroslava Černá  1. místo - okres
 4. místo - kraj
 Olympiáda - Dějepis 
 Kristýna Wödlichová
 Štěpánka Dostálová
 postup na kraj
 postup na kraj
 Recitační soutěž (I. kat.)
 Recitační soutěž (II. kat.)
 Anna Pinkavová
 Lukáš Matička
 Adam Wünsch
 Daniel Dyrhon
 1. místo - okres
 1. místo - okres
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 Klasické lyžování (6 - 9 let)

 Klasické lyžování (10 - 11 let)
 družstvo chlapců  3. místo - okres  Turnaj v šachu
 družstvo chlapců  1. místo - okres  Florbal
 družstvo chlapců  3. místo - kraj  Tenisový turnaj
 družstvo chlapců  2. místo - okres  Basketbal
 družstvo dívek  2. místo - okres  Vybíjená
 družstvo chlapců
 družstvo dívek
 družstvo dívek
 2. místo - okres
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 běh Rasova Hůrka (4. - 5. třídy)
 běh Rasova Hůrka (4. - 5. třídy)
 běh Rasova Hůrka (1. - 3. třídy)

začátek stránky


2002/2003
 Jméno  umístění  obor
 Ondřej Tesař  2. místo - okres  Olympiáda - Fyzika
 Ondřej Tesař
 Jakub Moc
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 Olympiáda - Matematika
 Jakub Moc  4. místo - kraj
 1. místo - okres
 Olympiáda - Zeměpis
 Veronika Dlouhá  2. místo - kraj  Olympiáda - Francouzský jazyk
 K. Handlová  1. místo - okres  Olympiáda - Anglický jazyk
 Štěpán Smolík
 Michal Mauser
 2. místo - okres
 2. místo - okres
 Olympiáda - Anglický jazyk
 (nejazyk. třída)
 Jaroslava Černá  1. místo - okres
 4. místo - kraj
 Olympiáda - Dějepis 
 Kristýna Wödlichová
 Štěpánka Dostálová
 postup na kraj
 postup na kraj
 Recitační soutěž (I. kat.)
 Recitační soutěž (II. kat.)
 Anna Pinkavová
 Lukáš Matička
 Adam Wünsch
 Daniel Dyrhon
 1. místo - okres
 1. místo - okres
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 Klasické lyžování (6 - 9 let)

 Klasické lyžování (10 - 11 let)
 družstvo chlapců  3. místo - okres  Turnaj v šachu
 družstvo chlapců  1. místo - okres  Florbal
 družstvo chlapců  3. místo - kraj  Tenisový turnaj
 družstvo chlapců  2. místo - okres  Basketbal
 družstvo dívek  2. místo - okres  Vybíjená
 družstvo chlapců
 družstvo dívek
 družstvo dívek
 2. místo - okres
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 běh Rasova Hůrka (4. - 5. třídy)
 běh Rasova Hůrka (4. - 5. třídy)
 běh Rasova Hůrka (1. - 3. třídy)

začátek stránky


2001/2002
 Jméno  umístění  obor
 Ondřej Tesař  1. místo - okres  Olympiáda - Fyzika
 Karolína Košťáková
 Veronika Durajová
 1. místo - okres
 2. místo - okres
 Pythagoriáda
 Barbora Kotenová
 
 pořad. nevyhláš. - kraj
 2. místo - okres
 Recitační soutěž
 Marek Bienert  1. místo - okres  Olympiáda - Matematika 
 Jana Toušová

 Nikola Budzanowská
 4. místo - republika
 1. místo - kraj
 2. místo - kraj
 Olympiáda - Francouzský jazyk
 Pavel Jílek
 4. místo - republika
 1. místo - kraj
 Olympiáda - Německý jazyk
 (nejaz. třída)
 Jaroslava Černá
 4. místo - kraj
 1.místo - okres
 Olympiáda - Zeměpis
 Martin Daum  1. místo - okres  Olympiáda - Anglický jazyk
 Lesáček I. (ml.žáci)
 Lesáček II. (st.žáci)
Stříbrné pásmo
(okresní kolo)
 Soutěž pěveckých sborů
 starší chlapci  2. místo - okres  Turnaj ve volejbale
 družstvo chlapců  1. místo - okres  Coca Cola Cup
 družstvo chlapců  1. místo - okres  Halová kopaná
 starší chlapci  2. místo - kraj  Turnaj v basketbale
 6. a 7. třídy chlapci
 6. a 7. třídy dívky
 8. a 9. třídy chlapci
 8. a 9. třídy dívky
 2. místo - okres
 2. místo - okres
 4. místo - okres
 4. místo - okres
 Zákupská štafeta

začátek stránky


2000/2001
 Jméno  umístění  obor
 Vojtěch Marvan
 Kateřina Handlová
 1.místo - okres     
 3.místo - okres
 Olympiáda - Anglický jazyk
 Dana Jelínková  3.místo - okres  Olympiáda - Francouzský jazyk 
 Karolína Košťáková  1.místo - okres  Olympiáda - Matematika
 Karolína Košťáková  2.místo - okres  Pythagoriáda
 Ondřej Tesař  3.místo - okres  Archimediáda
 Petra Lebrušková (kat.2)
 Anna Bábová (kat.3)
 1.místo - okres
 1.místo - okres
 Recitace
 Lesáček I. (ml.žáci)
 Lesáček II. (st.žáci)
Stříbrné pásmo
(okresní kolo)
 Soutěž pěveckých sborů
 Štěpánka Silná  1.místo - okres  Karlovarský skřivánek
 Michaela Dvořáková  3.místo - okres  Výtvarna soutěž "namaluj koledu"
 mladší žáci  1.místo - okres  Malá kopaná
 Petra Posseltová
 starší žáci
 mladší žáci
 mladší žákyně
 1.místo - okres
 2.místo - okres
 2.místo - okres
 2.místo - okres
 Přespolní běh - individuálně
 Přespolní běh - družstev
 celkové umístění školy
 mladší žáci
 mladší žákyně
 starší žáci
 starší žákyně
 1.místo - okres
 3.místo - okres
 3.místo - okres
 2.místo - okres
 2.místo - okres
 Pohár rozhlasu
 starší žáci  1.místo - okres  Halová kopaná
 starší žáci  1.místo - okres  Atletický čtyřboj
 dívky
 chlapci
 1.místo - okres
 1.místo - okres
 Florbal
 chlapci
 dívky
 1.místo - okres
 2.místo - okres
 Basketbal

začátek stránky


1999/2000
 Jméno  umístění  obor
 Tereza Funková  2.místo - okres  Olympiáda - Matematika
 Jan Trojánek  3.místo - okres  Olympiáda - Fyzika (kateg. F)
 Ondřej Moc
 Jana Kantoříková
 2.místo - okres
 3.místo - okres
 Olympiáda - Zeměpis
 8-9 třídy
 6-8 třídy
 1.místo - okres
 1.místo - okres
 Olympiáda - Anglický jazyk
 Jana Kantoříková  1.místo - region
 4.místo - republika 
 Olympiáda - Francouzský jazyk 
 Pavel Vorlík  1.místo - republika  Ruský jaz. - Ars poetica, Praha 
 Petra Lebrušková  2.místo - okres  Recitace
 Ludmila Týnková
 Klára Kraumanová
 1.místo - okres
 3.místo - republika
 Sólový zpěv
 "Karlovarský skřivánek"
 Lesáček  "Stříbrné pásmo"
okresní kolo
 Soutěž pěveckých souborů
 celkové umístění školy   3.místo - okres  Přespolní běh
 chlapci

 dívky
 2.místo - okres
 3.místo - okres
 2.místo - okres
 3.místo - okres
 Volejbal
 Starší dívky  2.místo - region  Florbal (Most)
 mladší žáci  1.místo - okres  Sportovní liga ZŠ
 mladší žáci  1.místo - region  Pohár rozhlasu
 mladší žáci  2.místo - region  Halová kopaná
 starší žáci  2.místo - region  Tenis

začátek stránky


1998/1999
 Jméno  umístění  obor
 Pavel Hozák  3-4.místo - okres  Olympiáda - Matematika
 Pavel Hozák  1.místo - okres  Olympiáda - Fyzika (kat. F)
 Aleš Havlas  1.místo - okres  Olympiáda - Fyzika (kat. E)
 Vojtěch Marvan  1.místo - okres  Olympiáda - Anglický jazyk
 Lenka Tomášková  1.místo - region
 1.místo - republika 
 Olympiáda - Francouzský jazyk
 Lenka Hovorková
 Jakub Košťan
 Tereza Měchurová
 Jan Urbánek
 1.místo  "Podaná ruka"
 dívky 4-5 třída  2.místo - okres  Přespolní běh
 dívky  3.místo - okres  Florbal
 Jan Čáp (ml.žáci)
 Jakub Borůvka (st.žáci)
 Lukáš Borůvka (st.žáci)
 1.-2.místo - okres
 1.-3.místo - okres
 1.-3.místo - okres
 Stolní tenis
 Klára Kraumanová (kat. B)
 Ludmila Týnková (kat. B)
 Jaroslav Musil (kat. A)
 Kamila Zendlová (kat. A)
 2.místo - republika
 2.místo - republika
 3.místo - republika
 3.místo - republika
 Karlovarský skřivánek
 Petra Posseltová (kat. 10-11)
 Milan Posselt (kat. 12-13)
 Tereza Čančíková (kat.14-15) 
 1.místo - okres
 1.místo - okres
 1.místo - okres
 klasické lyžování
 mladší žáci
 starší žáci
 1.-2.místo - okres
 1.-2.místo - okres
 Štafeta
 starší dívky  2.místo - okres  Velikonoční turnaj v Basketbalu
 celkové umístění školy 
 mladší žáci
 starší žáci
 starší žákyně
 starší žákyně
 1.místo - okres
 2.místo - okres
 1.místo - okres
 3.místo - okres
 2.místo - region
 Pohár rozhlasu
 výběr školy
 chlapci
 dívky
 1.místo - okres
 3.místo - region
 3.místo - region
 Atletický čtyřboj
 chlapci
 dívky
 dívky
 2.místo - okres
 1.místo - okres
 2.místo - region
 Volejbal
 družstvo školy  1.místo - okres  Malá kopaná

začátek stránky


1997/1998
 Jméno  umístění  obor
 Eliška Pánková
 Anna Beránková
 2.místo - okres
 3.místo - okres
 Olympiáda - Český jazyk
 Lenka Tomášková  3.místo - okres  Olympiáda - Anglický jazyk
 Eliška Pánková  2.místo - region
 4.místo - republika
 Olympiáda - Francouzský jazyk
 Rostislav Rež  2.místo - okres  Olympiáda - Chemie
 David Křeček
 Rostislav Rež
 1.místo - okres
 3.místo - okres
 Olympiáda - Fyzika
 ml. žákyně
 st. žákyně
 1.místo - okres
 1.místo - okres
 Gymnastika
 ml. žákyně  1.místo - okres  Florbal
 soutěž družstev  2.místo - okres  Přespolní běh
 st. žákyně  3.místo - region  Atletický čtyřboj
 výběr žáků  1.místo - z 22 škol  Pohár rozhlasu
 1.-2. třída
 3.-5. třída
 1.místo - okrsek
 1.místo - okrsek
 Atletický trojboj
 Jednotlivci i družstva
 ve všech kategoriích
 1.místo - okres  Stolní tenis
 st. žákyně  1.místo - okres  Volejbal
 dívky (5.třída)
 ml. žáci
 3.místo - okres
 3.místo - okres
 Vybíjená
 I. stupeň  1.místo - okres  Kopaná - Mc Donalds Cup
 st. žáci  1.místo - okres  Halová kopaná

začátek stránky


   

Mimořádné uznání

Karel Jindra
V roce 1996 nalezl peněženku s více jak 12 tisíci Kč a vrátil ji majiteli (tehdy žák čtvrtého ročníku).

Nikola Mitáčová
V roce 1996 poskytla umělé dýchání kamarádce, která s poraněním po pádu ze stromu zůstala ležet bez dechu, a tím jí zachránila život (tehdy žákyně pátého ročníku).

Oba žáci byli 21.ledna 1998 přijati v Praze ministrem školství J. Sokolem, který jim za jejich čin předal mimořádné ocenění.    


začátek stránky

l
l
začátek stránky       Sportovní rekordy školy l
l


    ©  2002 ZŠ "U Lesa" ul. B.Němcové, Nový Bor
Poslední aktualizace této stránky : 8. 9. 2007      
Webmaster : Mgr. Jaroslav Rež