Home

ul. Boženy Němcové 539
473 01 Nový Bor

Akce školy

     Přehled školních aktivit :
 ÚVOD
 INFORMACE
 AKTUALITY
 AKCE ŠKOLY 
 Školní kroužky
 VE ŠKOLE...
 HISTORIE
 GALERIE
 SÍŇ SLÁVY
 ODKAZY
 UBYTOVÁNÍ
 ŠKOLA NABÍZÍ...

  Š k o l n í   a k a d e m i e

Vystoupení na Školní akademii Škola, to není jen zkoušení, známky a učení. Škola, to má být také hra. Tvrdil to již Komenský! U nás je milou tradicí uspořádat pokaždé v červnu na závěr školního roku společné představení v našem městském divadle. Určené je všem divákům, zvláště pak našim přátelům, rodičům, kamarádům i nám samým. Od těch nejmenších až po nejstarší deváťáky. Téměř každý ročník si připraví své vlastní vystoupení a předvede to nejlepší, co umí. Hry, tanec, gymnastika, zpěv, scénky poučné i humorné, vystoupení sportovní i umělecká, společná či individuální. To vše i mnohem více bývá na našich akademiích k vidění. Školní akademie je zkrátka takovým pestrobarevným vyvrcholením školního roku a malou poctou nás všech právě naší škole. Velkolepý podvečer na kterém nesmí chybět především humor a dobrá zábava! Ale už dost povídání! Přijďte se podívat!

Malá ukázka ze Školní akademie k vidění zde.


 • Více fotografií z našich školních akademií 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 + Jarní karneval 2011, 2012, 2013, 2014
 • začátek stránky
    D ě t s k ý   d e n

  Škola, to je především budova plná dětí! I když ti z vyšších tříd se mezi ně už neradi počítají, ti mladší mezi děti jistě patří. Prvního června mají děti svátek. A to je pokaždé dobrý důvod, aby se jimi školní areál zaplnil a vrhl je do víru všelijakých her, soutěží a taškařic.

  začátek stránky
    O l y m p i á d a   v   a t l e t i c k é m   t r o j b o j i  

  Naši olympionici

  Naše škola je škola sportovní. Vybavená moderním areálem s řadou sportovišť. Není tedy divu, že jednou z akcí, které pravidelně pořádáme pro první stupeň, je také náš velký sportovní den. Bývá většinou v červnu, v době, kdy známku jsou už uzavřeny a prázdniny na dohled. Pro každého je pak radost jít si s chutí pořádně zasportovat nebo alespoň fandit svým spolužákům. Soutěží se v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Všichni tak mají možnost změřit své síly se soupeři z dalších tříd! Vítězové získávají diplom, medaili a sladkou odměnu. Poražení zase naše uznání a ocenění za účast.

  začátek stránky
    P a r t n e r s t v í   s e   š k o l o u    v   A n i c h e  

  Návštěva našich žáků ve Francii Soyez les bienvenus à Nový Bor, soyez les bienvenus à l' école
  "Près de la fôret"!
  Nous saluons la France, nous disons bonjour à nos amis à Aniche!


  Ano, je to tak! Na naší škole se učíme také vytříbenému jazyku králů, básníků a diplomatů. Učíme se francouzštině. V roce 1991 obnovila naše škola dřívější kontakty přerušené normalizací a navázala přátelské vztahy se školou v severofrancouzském městečku Aniche. O dva roky později navštívili žáci naší školy toto město poprvé. Od té doby dochází k pravidelné výměně žáků obou měst v délce zhruba deseti dní. Děti jsou rozmístěny po rodinách, které jim poskytují ubytování a základní stravu. Zbývající čas tráví společně při poznávání města a dalších míst hostitelské země. Výměny probíhají střídavě. Jeden rok navštíví naši žáci Francii a další naopak francouzské děti přijedou k nám.


 • Fotografie z pobytu v Aniche (*2013-duben)
 • Fotografie z pobytu v Aniche (*2013-duben)-výstava kočárů
 • začátek stránky
    Č e r t   a   M i k u l á š

  Čert Mikuláš Zlobí Vás některé děti? Neposlouchají? Špatně se učí? Nenosí úkoly? Tak ať je vezme čert! Že mluvíme jen tak do vzduchu? I kdepak! Čerti totiž nevymřeli! Každým rokem 5.prosince vylézají ze svých doupat z pověření samotného Lucifera. Na své pouti za hříšníky nevynechají ani naši školu! Zlobivé děti vyhubují! Zlobivějším pohrozí a ty nejzlobivější z nejzlobivějších strčí do pytle a vezmou do pekla! Nevěříte? Jen se podívejte na fotografii. Takhle řádil čert v loňských prvních třídách! Takže mějte se na pozoru. Čert nikdy nespí! Ještě štěstí, že je s ním Mikuláš! Ten spolu s Andělem vyhledává naopak děti dobré, pilné, snaživé a talentované! A tak zatímco se zlobivci třesou před Čertem, ti hodní se radují z drobných dárků od Mikuláše. Proto, milé děti, dáme Vám jednu dobrou radu nad zlato: buďte hodné! :-)

  začátek stránky
    A d v e n t n í   k o n c e r t

  Adventní koncert Čas vánoční, čas klidu, míru a dobré nálady. Vědí to i naši školáci a tak každoročně před Vánoci pořádají malý pěvecký koncert v novoborském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pod vedením paní učitelky Jaroslavy Černé zpívá školní sbor, zvaný příznačně "Lesáček", vánoční koledy a písně. Vše pro potěšení a radost spolužáků, rodičů, babiček i dědečků a vlastně všech novoborských obyvatel. Pro podtržení vánoční nálady si nachystají "lesáci" u dveří chrámu také malou ochutnávku cukroví! Tak honem pospěšte nebo na Vás už nezbyde!

  začátek stránky
    S o u t ě ž e   a   o l y m p i á d y

  A protože jsme mladí a draví, nevynecháme jedinou příležitost změřit své síly, znalosti či dovednosti. Zde je tedy přehled soutěží a olympiád, jichž se účastníme a které vyhráváme - občas :-))

  Jazykové olympiády
   předmět : školní kolo : okresní kolo :
   Český jazyk prosinec prosinec
   Anglický jazyk leden únor
   Německý jazyk prosinec leden
   Francouzský jazyk únorbřezen (*
  Olympiády společenských věd
   Dějepis prosinec únor
   Zeměpis únor březen
   Recitace únor únor - březen
   Zpěv říjen - listopadúnor - březen
  Olympiády přírodních věd
   Fyzika leden - březenbřezen
   Matematika 6.-8.roč. 
   Matematika 9.roč. 
  únor - březen
  říjen
  duben
  leden
   Přírodopis březenbřezen - duben
   Chemie leden - březenbřezen
   Pythágoriáda 6.-7.roč. dubenkvěten
   Archimediáda 7.-9.roč. dubenkvěten
  Soutěže výtvarné
   Stonožka - akce pro zdravotně postižené děti říjen
  začátek stránky

  sportovní soutěže
  chlapci dívky
   druh sportu :období : druh sportu :období :
   Atletický čtyřboj září  Atletický čtyřbojzáří
   Basketbal pros. - únor  Basketbalpros. - břez.
   Florbal říj. - listopad  Florbalříjen
   Lyžování (sjezd i běh)pros. - břez. Lyžování (sjezd i běh)leden
   Pohár rozhlasu květen  Pohár rozhlasukvěten
   Přespolní běh září  Přespolní běhzáří
   Stolní tenis říj. - listopad  Stolní tenisříj. - listopad
   Volejbal duben  Volejbalduben
   Kopaná (Coca-Cola cup)
             (MacDonald cup)
  jaro  Sportovní gymnastikajaro
   Sálová kopanáúnor - břez.  Vybíjenáúnor
  Společné akce
   Okresní přebor v klasickém lyžování   leden, Polevsko
   Šachový turnaj - okresní přebor  prosinec, DDM Nový Bor 


  začátek stránky
    O s t a t n í   š k o l n í   a k c e

  • Návštěvy muzeí (Okresní vlastivědné v České Lípě, Sklářské muzeum v Novém Boru).
  • Prohlídka výsledků mezinárodního sklářského sympózia IGS.
  • Setkání žáků se starostou města.
  • Beseda s kronikářem a historikem města PhDr.Vladislavem Jindrou.
  • Pravidelné exkurze Prahy (Vv, Fy, D).
  • Návštěvy Úřadu práce v České Lípě.
  • Účastníme se pravidelně na Běhu Terryho Foxe v Novém Boru.
  • Každoročně, jednou v zimě, jednou na jaře, pořádá škola sportovní dopoledne pro MŠ.
  • Každá třída minimálně 2x ročně navštíví filmové a divadelní představení.
  • Pořádáme lyžařské kurzy pro 7., případně 8. třídy v Krkonoších.
  • Připojujeme se aktivně k mezinárodnímu "Dni země" (výstavky prací, úklid školního areálu a vybraných městských ploch).
  • Účastníme se akce "Žlutý květ".      


  začátek stránky

  l
  l
  začátek stránky       Přehled školních kroužků l
  l


      ©  2002 ZŠ "U Lesa" ul. B.Němcové, Nový Bor
  Poslední aktualizace této stránky : 26.8.2013      
  Webmaster : Miroslav Černý