Home

ul. Boženy Němcové 539
473 01 Nový Bor

Aktuality

     Zprávy z naší školy:
 ÚVOD
 INFORMACE
 AKTUALITY
 AKCE ŠKOLY 
 VE ŠKOLE...
 HISTORIE
 GALERIE
 SÍŇ SLÁVY
 ODKAZY
 UBYTOVÁNÍ
 ŠKOLA NABÍZÍ...
začátek stránky 
 Návštěva v Aniche u příležitosti 45.výročí partnerských vztahů

Návštěva v Aniche u příležitosti 45.výročí partnerských vztahů


  Ve dnech 8. - 12. 11 2014 navštívili zástupci ZŠ U Lesa francouzské město Aniche u příležitosti 45. výročí partnerských vztahů s Novým Borem. Pozvání francouzské strany také přijal taneční soubor Boráček. Žáci ze ZŠ U Lesa a ZŠ nám. Míru za svá vystoupení sklidili mimořádný obdiv. Pochvala za úspěšnou reprezentaci N.Boru ve Francii u příležitosti 45. výročí partnerských vztahů mezi N.Borem a Aniche : ZŠ U Lesa - Sabina Hammacheová, Adam Uhlíř, Marek Ježdík, Kevin Taisler - ZŠ nám. Míru - Monika Vojáčková, Tereza Mesteková, Kateřina Jelínková.

Jindřich Novák, ředitel ZŠ U Lesa

 
začátek stránky 
 Technika není jen pro kluky

 

Technika není jen pro kluky – projektový „Den s technikou“

Se středoškolskými projekty, do nichž jsou přizvány základní školy, se takzvaně roztrhl pytel. Sklářské, výtvarné, technické. Do toho posledního se pustila Střední průmyslová škola v České Lípě (pro dříve narozené – českolipská „strojárna“). Nechtějí prezentovat jen sami sebe, ale technicky zaměřené obory jako takové. Vždyť dnes neustále slýcháme, že technicky vzdělaných odborníků je nedostatek a řemeslo a tedy práce rukama spíše odradí, než přiláká. Jenže, kdo nám za pár let opraví vypínač či střechu? Že by došlo na „placení zlatem“? Asi ne nadarmo se říká, že „řemeslo má zlaté dno“. Českolipská průmyslovka v rámci svých projektových dnů přibližuje žákům ze základních škol strojírenskou výrobu jak na ručně ovládaných strojích (frézky, soustruhy…), tak na moderních, počítačově řízených strojích CNC. Dále si vyzkoušejí něco málo z oblasti elektrotechniky, kde i děvčata poznala, co je to pájka a pájení (abychom dívkám nekřivdili, chlapci na tom v této oblasti jsou podobně) a v neposlední řadě přiloží všichni ruku k dílu ve školních dílnách, aby prokázali svou zručnost při řezání, pilování nebo třeba natírání hlavolamu, který je následně dárkem pro každou zúčastněnou třídu. Odlehčením pak byla soutěž zručnosti, v níž každá dvojice musela podle přesných pravidel zašroubovat a následně vyšroubovat a vrátit na původní místo pět šroubů. Rozhodoval samozřejmě čas. Do České Lípy se postupně vypravily všechny tři deváté třídy. Všichni si vyzkoušeli sestavování elektrických obvodů s výukovou stavebnicí, spájeli si blikající diodu, viděli práci ve frézárně a pozorovali preciznost CNC strojů. Pilku a pilník někteří obloukem obešli a raději se chopili méně nebezpečného štětce při natírání. Při soutěžení ve šroubování na rychlost se některým pěkně klepaly ruce a někteří ve snaze převézt své soupeře nakonec taktiku překombinovali. Z celkového pohledu ale byli naši žáci pochváleni za snahu i za chování v průběhu celé návštěvy na průmyslové škole. Nechejme nyní na nich, aby své nové poznatky zužitkovali při výběru dalšího studia.

                                                                                                                                                                                                             výchovný poradce I. Kolčová

začátek stránky 
 Den Země v 6.B

 

Den Země v 6.B

Na Den Země se 6.B bavila vytvářením projektu o zvířatech v České republice a pak je vyrazila pozorovat naživo do Sloupu. Počasí bylo krásné, nálada také. Jana Voldřichová

                                                                                                                                                                                         

Den Země v 6.B
začátek stránky 
 ************ ******************************************************************************************************** *************************************
 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
zahájení školního roku 1. září 2014
státní svátek 28.října 2014
podzimní prázdniny 27. - 29. října 2014
vánoční prázdniny 22. prosince 2014 - 2. ledna 2015
zápis do 1.třídy 15. ledna + 16. ledna 2015
vydání pololetního vysvědčení 29. ledna 2015
pololetní prázdniny 30. ledna 2015
jarní prázdniny 2. února - 6. února 2015
velikonoční prázdniny 2. - 3. dubna 2015
přijímací zkoušky do 6. ročníku s rozšířenou výukou jazyků 20. dubna 2015
státní svátek 1. května 2015
státní svátek 8. května 2015
přijímací zkoušky do 6.ročníku s rozšířenou výukou TV 11.května 2015
ukončení školního roku 26. června 2015
ředitelské volno 29. června 2015
ředitelské volno 30. června 2015začátek stránky  
TERMÍNY SCHŮZEK S RODIČI 2014/2015
úterý  2. 9. 2014 - od 16:00 - třídní schůzky pro rodiče dětí z 1. tříd
čtvrtek  4. 9. 2014 - od 15:30 - třídní schůzky pro 2. až 5. třídy
čtvrtek  4. 9. 2014 - od 16:00 - třídní schůzky 6. třídy
úterý 21. 10. 2014 - konzultace od 15:00-17:00 pro I.stupeň; od 16:00 třídní schůzky pro 6. až 9.třídy 
úterý 2. 12. 2014 - konzultace od 15:00-17:00 pro I. stupeň; od 16:00-18:00 pro II. stupeň
úterý 24. 3. 2015 - konzultace od 15:00-17:00 pro I. stupeň; od 16:00-18:00 pro II. stupeň
úterý 26. 5. 2015 - konzultace od 15:00-17:00 pro I. stupeň; od 16:00-18:00 pro II. stupeň

Individuální konzultace v průběhu školního roku po dohodě s vyučujícím.ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ U Lesa


Termín: ve středu 15. a ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 14.00 - 17.00 hodin.
Místo: přízemí hlavní budovy

Zapsáni budou žáci narozeni od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, se k zápisu nemusí dostavit osobně (ale rádi je uvítáme ještě jednou). Rodiče však žádáme, aby nahlásili, zda na naši školu nastoupí a zároveň si vyzvedli tiskopis "Rozhodnutí o přijetí".

 

podrobnější informace k zápisu zde:

INFORMACE RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ (*pdf)

Děkujeme a těšíme se na naše budoucí "Lesáčky"!

PŘIJÍMACÍ TESTY DO JAZYKOVÉ A SPORTOVNÍ TŘÍDY

Přijímací testy do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků.

Termín:
20. 4. 2015 (pondělí) od 14.00 hodin.
Přijímací test se bude skládat z písemného testu z českého a anglického jazyka a ústního pohovoru z anglického jazyka. S sebou psací potřeby. Termín odevzdání přihlášek do kanceláře školy - 10. 4. 2015.přihláška ke stažení a vytištění v textovém formátu DOC (MS-WORD)
Termín odevzdání vyplněných přihlášek do kanceláře školy - 10. 4. 2015!

Přijímací testy do 6. třídy se sportovním zaměřením.


Termín: 11. 5. 2015 (pondělí) od 14.00 hodin.
Zájemci budou absolvovat přijímací test z lehké atletiky (běh 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh 300 m) a test obratnosti s míčem (dívky - prvky vybíjené, chlapci - kopaná). S sebou sportovní oblečení a obuv. Termín odevzdání přihlášek do kanceláře školy - 10. 4. 2015.přihláška ke stažení a vytištění v textovém formátu DOC (MS-WORD)

Termín odevzdání vyplněných přihlášek do kanceláře školy - 10. 4. 2015!

    


začátek stránky

l
1
začátek stránky l
1


    ©  2002 ZŠ "U Lesa" ul. B.Němcové, Nový Bor
Aktualizace zpráv : Miroslav Černý & Mgr. Miloš Vlk   
Poslední aktualizace této stránky : 12.11. 2015